Vogts gate 64
0477 Oslo
Telefon: Tlf: 22 15 68 28, 22 22 40 47

E-post: post@soriamoriatann.no

Her er våre priser på noen utvalgte behandlingstyper. Priser pr. 11. november 2015.

 Konsultasjon* 980,-
 Konsultasjon med 2 røntgen 650,-
 FYLLINGER:  
 1 flate 810,-
 2 flater 1260,-
 3 flater 1560,-
 4 flater 1690,-
 ANNET:  
Depurasjon/tannrens 30 min. 880,-
 Ekstraksjon av tann 1150,-
 Kroner 5850,-
 Broer Vurd.pris
 Anestesi (bedøvelse) 170,-
 Røntgen (pr. bilde) 160,-
 Helprotese (en kjeve) 10.800,-
 Partiell protese (en kjeve) 12.360,-

 

 * Konsultasjon med 2 røngten, puss, rens og fluorbehandling

Priser på fyllinger kan variere avhengig av størrelse på fylling

Rotfylling blir priset ut fra antall nervekanaler i tannen og om tannen er vital eller avital.